• सुदूरपश्‍चिम प्रदेश सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७८
  • Amendment on Invitation for Bid for the Construction of Administrative Building of Ministry of Economic Affairs Dhangadhi Kailali
  • Invitation for Bid for the Construction of Administrative Building of Ministry of Economic Affairs Dhangadhi Kailali
  • प्रदेशको आ.व. २०७८/७९ फागुन मसान्तसम्मको आम्दानी र खर्चको विवरण
  • प्रदेशबाट स्थानीय तहलाई आ.व. २०७९/८० को लागि हस्तान्तरण हुने राजस्व बाँडफाँट तथा सवारी साधन कर वापत र वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस
फोटो नाम पद महाशाखा/शाखा इमेल फोन नं
जितेन्द्र बस्‍नेत जितेन्द्र बस्‍नेत प्रदेश सचिव secreatry.moea@sudurpashchim.gov.np ०९१-५२५४९०
Siddharaj Joshi सिद्धराज जोशी उपसचिव
तुलसी प्रसाद भट्टराई तुलसी प्रसाद भट्टराई उपसचिव tulsibhattarai.moea@sudurpashchim.gov.np 091-523947
धन बहादुर रोकाया धन बहादुर रोकाया शाखा अधिकृत (अधिकृतस्तर आठौ/राजस्व) dhanrokaya.moea@sudurpashchim.gov.np 091-520107
अर्जुन खड्का अर्जुन खड्का शाखा अधिकृत (अधिकृतस्तर आठौ/राजस्व) contact.arjun.khadka@gmail.com 091-520107
मेखराज जैशी मेखराज जैशी कम्प्युटर अधिकृत mekhjoshi.moea@sudurpashchim.gov.np 091-520107
शिव राज ओझा शिव राज ओझा लेखा अधिकृत shivrajojha.moea@sudurpashchim.gov.np 091-525063
कमला शाही कमला शाही शाखा अधिकृत kamalashahi.moea@sudurpashchim.gov.np 091-520107
विकास वोहरा विकास वोहरा शाखा अधिकृत bikashbohara.moea@sudurpashchim.gov.np 091-520107
खगेन्द्र साउँद खगेन्द्र साउँद शाखा अधिकृत khagendrasaud.moea@sudurpashchim.gov.np 091-520107
कपिल जंग रावल कपिलजंग रावल कानून अधिकृत moeap7@gmail.com 091-520107
सुरज श्रेष्ठ सुरज श्रेष्ठ अधिकृत (छैठौ) surajshrestha.moea@sudurpashchim.gov.np 091-520107
ललिता देउपाल ललिता देउपाल कम्प्युटर अधिकृत (छैठौ) lrs.lali@gmail.com 091-520107
दुर्गादत्त भट्ट दुर्गादत्त भट्ट अधिकृत (छैठौ) durgabhatt.moea@sudurpashchim.gov.np 091-520107
हरकम सिंह धामी हरक सिंह धामी कम्प्युटर अधिकृत (छैठौ) harakdhami.moea@sudurpashchim.gov.np 091-520107
Madhav Prasad Joshi माधव प्रसाद जोशी अधिकृत (छैठौ) joshimadhavprasad@gmail.com 091-520107
जयराम बजगाई जयराम बजगाई सहायकस्तर (पाँचौ) jayarambajgai.moea@sudurpashchim.gov.np 091-520107
जय बहादुर बोहरा जय बहादुर बोहरा सहायकस्तर (पाँचौ) jaybohora.moea@sudurpashchim.gov.np 091-520107
सर्जन वोगटी सर्जन वोगटी सह-लेखापाल लेखा शाखा sarjanbogati.moea@sudurpashchim.gov.np 091-520107
केशव प्रसाद भट्ट केशव प्रसाद भट्ट स. कम्प्युटर अपरेटर keshavbhatt.moea@sudurpashchim.gov.np 091-520107
रामवहादुर डंगौरा रामवहादुर डंगौरा कार्यालय सहयोगी rambdrdanguara@gmail.com 091-520107
शेरबहादुर भट्टराई शेरबहादुर भट्टराई कार्यालय सहयोगी sherbahadurbhattarai1@gmail.com 091-520107
रोज बहादुर बम रोज बहादुर बम हलुका सवारी चालक 091-520107
रोशन जंग बम रोशन जंग बम हलुका सवारी चालक 091-520107
रामसागर चौधरी हलुका सवारी चालक 091-520107
करनसिंह साउँद हलुका सवारी चालक 091-520107
खुसीराम चौधरी खुसीराम चौधरी कार्यालय सहयोगी 091-520107
भवकेशर जोशी भवकेशर जोशी कार्यालय सहयोगी 091-520107
प्रवेश सोरेन कार्यालय सहयोगी 091-520107