प्रिफ्याव भवन निर्माणको लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना