सुदूरपश्चिमप्रदेश स्वरोजगार विकास कोषको कार्यकारी निर्देशक पदको व्यावसायिक कार्य योजना प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना