पदाधिकारी विवरण

फोटो नाम फोन नं इमेल
माननीय आर्थिक मामिला मन्त्री तारा लामा तामाङ्ग 091-525490 lamatara2030@gmail.com
माया तामाङ बोहोरा माया तामाङ बोहोरा